Språk, Samfunn og økonomi

Vær med å skape en god fremtid i et godt samfunn!  
Med SSØ-fagene kan du søke mange spennende studier!

SSØ kort fortalt

Bli med, bry deg om fremtidens kunnskap og arbeidskraft. På Bjerke vgs skapes kunnskap og læring i et mangfold. Vi trenger din refleksjonsevne. Din kunnskap er viktig, din innsats er enda viktigere! Bjerke bryr seg!

Programfagene er din spesialisering på studiespesialisering vgs. 

Er du opptatt av områdene barnevern, oppvekst, levekårene til barn og unge? Kan du bidra til å fordele godene og skape en politikk som tar vare på alle? Vil du lære hvordan du kan påvirke med din stemme ditt språk og din kunnskap?  Øk din evne til refleksjon nå, velg blant SSØ-fagene på Bjerke vgs.

Lær om språk, samfunn og økonomi og bli en viktig arbeidskraft i samfunnet i fremtiden. Bli med å ta ansvar for din fremtid, sammen med oss!  Vi på Bjerke vgs er klare til å ta imot deg!

Du kan velge blant disse programfagene:

Test deg selv i engelsk1

SSØ fagene gir deg oversikt i en verden i endring

Mennesket står i sentrum av store samfunnsendringer, politikk nasjonalt og globalt påvirker oss. Forstå systemene rundt de politiske hendelsene. Velg blant SSØ-fagene på Bjerke vgs!
Vil du lære mer om mennesket, språk, samfunn og økonomi, holde deg oppdatert og lære å tenke reflektert om din egen hverdag, ditt eget liv og den tiden du lever i? Velg blant SSØ-fagene på Bjerke vgs!

Se på musikkvideoen, den er samfunnsbevisst og samfunnskritisk.
Kunnskap er lett å bære og viktig å ha, men hvis vi ikke jobber for kunnskapen, forsvinner den. Her er et godt eksempel på kunnskap som har gått i glemmeboken, bortsett fra hos skoleungdom!

Hva sier elevene om SSØ?

Kontaktinformasjon:

Du kan også kontakte fagvalgsansvarlig Merete Smedsvik (merete.smedsvik@osloskolen.no) om du har noen spørsmål.

Ofte stilte spørsmål

Er sosiologi som samfunnsfag i førsteklasse?

Ja, men det er litt mer praktisk og krever litt større evne til å drøfte.

Er det lett å få god karakter i sosiologi?

Det kommer an på hva du er god i. Det er et fag med muntlig eksamen, så hvis du er flinkt til å vise muntlig kompetanse kan dette være faget for deg.

Hva gjøre man i sosiologi timene?

Vi lærer om de forskjellige temaene, ser på film, diskuterer, forsker og drar på noen turer.

Hva lærer du i medie- og informasjonskunnskap 1?

Dette faget gir deg det store bildet. Eksamen er muntlig og oppgavene er dagsaktuelle og praktisk rettet. Du lærer om medias betydning og ulike uttrykksformer i et historisk perspektiv. Vi diskuterer spørsmål som ytringsfrihet og påvirkningskraft. Du får grunnleggende kjennskap til kommunikasjonsmodeller og de virkemidlene som brukes innen journalistikk, underholdning, reklame og propaganda.

Hva slags oppgaver får vi i ssø-fagene?

Ssø-fagene er drøftende fag, du lærer å reflektere rundt ulike aktuelle problemstillinger, du løser ulike utfordringer praktisk og teoretisk i samfunnet, og mediene.

Er det skriftlig eksamen eller muntlig eksamen?

I medier og Informasjonskunnskap 1, er det kun muntlig eksamen.