Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for å studere på universitetet og høyskole. Tar normalt 3 år og har hovedvekt på teoretisk kunnskap

Programfagene er din spesialisering på studiespesialisering vgs. 


Bli med, bry deg om fremtidens kunnskap og arbeidskraft. På Bjerke vgs skapes kunnskap og læring i et mangfold. Vi trenger din refleksjonsevne. Din kunnskap er viktig, din innsats enda viktigere. Bjerke bryr seg!
  • År 1, VG1: Studiespesialisering fellesfag, du kan velge toppidrett som valgfag.
  • År 2, VG2: Studiespesialisering fellesfag med realfag eller SSØ, du kan i tillegg velge toppidrett eller bredde fitness som valgfag.
  • År 3, VG3: Studiespesialisering fellesfag med realfag eller SSØ, du kan i tillegg velge toppidrett eller bredde fitness som valgfag.

Studiespesialisering på Bjerke

Studiespesialisering ved Bjerke videregående skole er et godt alternativ for deg som vil oppnå generell studiekompetanse.

Her er en film hvor elevene selv forteller om sin skolehverdag.
Når du har fullført tre års skolegang, har du fått et godt grunnlag for å kunne studere ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Uansett hva du vil bli, åpner Studiespesialisering mange dører og gir deg de beste forutsetninger for fremtiden.

Toppidrett eller breddeidrett fitness som valgfag?

På studiespesialisering kan du velge å gå toppidrett eller breddeidrett fitness som valgfag. Ønsker du å utvikle deg som idrettsutøver og satse i en idrett, da bør du velge toppidrett.
Toppidrett:
Basket
Fotball
Dans
Håndball
Innebandy
Individuell
Toppidrett basket
I faget toppidrett basket har vi fokus på ferdighetsutvikling. Utøverne får utvikle og spisse sine basketferdigheter og fokusere på egen utvikling. Vi jobber mye med grunnleggende ferdigheter i driller og småspill. Utøverne skal også utvikle sine grunnleggende ferdigheter i styrke og andre basisferdigferdigheter.
Toppidrett fotball
Bjerke videregående skole gir unge ambisiøse fotballspillere en mulighet til å kombinere videregående utdanning med toppsatsing i fotball. Skolen kan tilby svært gode treningsfasiliteter og et variert trenings ­ tilbud for elevene gjennom hele skoleåret. Fotball er den største treningsgruppen ved Bjerke videregående skole, og vi organiserer gruppene i egne trinngrupper, en toppgruppe på tvers av årskullene og en egen jentegruppe hvor tidligere landslagstrener Eli Landsem har hovedansvaret.
Toppidrett dans
I faget toppidrett dans får du innføring i ulike stilarter innenfor dans; moderne, jazz (eks: Old School jazz, lyrisk jazz, salsa, funk jazz) og akrobatikk. Du får muligheten til å jobbe målrettet med din individuelle dansestil. Vi har fellestreninger to ganger i uken, hvor vi jobber med ulike fokusområder som; styrke, bevegelighet, utholdenhet, spenst og ulike sceniske danseformer. Vi jobber også hvert år med vår egen danserevy. Her bruker vi både eksterne koreografer samt eget materiale. Her har de som liker å koreografere en flott mulighet til å være kreative.
Toppidrett håndball
Faget fokuserer på ferdighetsutvikling gjennom trening av teknikk, skudd og småspill.  Elevene får også mulighet til å bygge opp grunnleggende styrke. Dette skjer gjennom basisøkter på håndballtreningene og gjennom styrketrening på treningssenter. Det blir også fokusert på skadeforebyggende trening og opptrening for elever som er skadet under perioder av skoleåret.

Det er mange håndballelever på Bjerke som har holdt og holder et høyt nivå. Vi har flere spillere som har vunnet Lerøyserien, NM og spilt på aldersbestemte landslag. Blant annet har nåværende landslagskaptein Bjarte Myrhol gått idrettsfag med toppidrett håndball på Bjerke VGS. Lærerne på Bjerke VGS har selv spilt på nasjonalt nivå og er også trenere for ulike klubblag.
Toppidrett innebandy
Faget gir deg en mulighet til å trene på individuelle ferdigheter, som for eksempel skudd og pasninger. Det tilrettelegges også for teknisk og taktisk trening under spill, der vi deler inn i små lag slik at du får mye ballberøring. Vi vektlegger også fysisk trening, som basistrening og skadeforebyggende trening.

Det er mange innebandy elever på Bjerke som har holdt og holder et høyt nivå. Vi har og har hatt flere U – landslagsspillere. Toppidrett innebandy drar på treningsleir til Sverige, hvor de har samarbeid med en svensk toppidrettslinje. Lærer på innebandy på innebandy er Patric Jonsson som er nåværende landslagssjef for U-19 menn, og vært landslagssjef for kvinnelandslaget i tre VM.

Tidligere elever på toppidrett innebandy er som nå er landslagspillere er blant annet Oda Langaker, Julie Gidske, Rikke Ingebrigtsli Hansen, Hanne Winther, Sindre Palving, Daniel Engebretsen og Petter Bjerkelund.
Toppidrett individuell
Toppidrett er faget som gir deg en mulighet til å satse målrettet i din idrett på et høyt nivå. Lærerne vil gi deg individuell veiledning slik at du får et godt grunnlag til å utvikle dine ferdigheter og ditt prestasjonsnivå. Du vil lykkes i faget gjennom målrettet og systematisk trening med høy innsats over tid.

På toppidrett individuelle idretter satser du på din idrett. Du får basistrening i gruppe og har mulighet for spesifikt trening mot din idrett. På skolen og/eller med klubb/trener, avhengig av idrett/fasiliteter/trener/målsetninger ect. Vi har for tiden utøvere i blant annet kampsport, squash, friidrett, svømming, langrenn, skiskyting, amerikansk fotball, mini golf, sykling og triathlon. Ta kontakt om du ønsker mer info om hvordan toppidrett individuell er lagt opp.
Breddeidrett:
Breddeidrett fitness
Breddeidrett fitness
I breddeidrett fitness tilbyr allsidig trening i studio, sal og hall. Det vil blant annet bli gjennomført kurs i styrketrening, spinning, yoga, sirkeltrening, crossfit, basis-ball, og ulike gruppetreningskonsepter, som for eksempel en introduksjon til step og aerobic. Det blir også bli gjennomført kurs i ballspill og dans.

Enten du er erfaren eller nybegynner innenfor trening, vil det være mulighet for å få både god trening og mestring gjennom dette faget. Målet er utvikling for alle, uansett nivå.

Om du er nysgjerrig og liker spennende og varierte treningsformer og aktiviteter kan breddeidrett fitness være noe for deg. Med breddeidrett fitness får du muligheten til å trene og utvikle deg innfor de ulike aktivitetene i skoletiden, to dager i uken.

Fellesfag på studiespesialisering:

Hva sier elevene?

Realfag
SSØ

Kontaktinformasjon:

Rektor Margrethe Hammer
(margrethe.hammer@osloskolen.no) 934 46 365

Assisterende rektor Mette Olden
(mette.olden@osloskolen.no) 481 54 239

Fagvalgsansvarlig Theresa Myran (theresa.myran@osloskolen.no) 464 79 362

Avdelingsleder for SSØ Inga Sofie Sårhiem (inga.sarheim@osloskolen.no) 915 26 632

Avdelingsleder for realfag Theresa Myran (theresa.myran@osloskolen.no) 464 79 362

Avdelingsleder for idrettsfag Peter Samuelsen (peter.samuelsen@osloskolen.no) 934 46 365

Avdelingsleder for tilrettelagt Margrethe Hammer (margrethe.hammer@osloskolen.no) 934 46 365

Ofte stilte spørsmål

Hva lærer jeg på studiespesialisering?

Avhengig av dine fagvalg:
- matematikk og andre realfag
- ledelse og økonomi
- historie, politikk og psykologi
- språk
- andre teoretiske fag

Hva må jeg være interessert i for å ta studieretning:

Du bør være:
- interessert i å arbeide med teoretiske fag
- samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
- interessert i å skrive eller regne
- interessert i kultur- og samfunnsforhold

Hva oppnår jeg med studiespesialisering?

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis jeg tar høyere utdanning, hva kan jeg bli?

- sykepleier, lege eller veterinær
- ingeniør, jurist eller økonom
- lærer, psykolog eller forsker
Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hvor kan jeg jobbe med høyere utdanning?

Arbeidssteder kan være:
- sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
- advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
- barnehage, skole eller universitet

Opptakskrav til høyere utdanning

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav:
Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve.
Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no. Velger du studiespesialisering med realfag på Vg2 og Vg3, er det størst mulighet til å få tatt de realfagene du trenger.

Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

- Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.

- Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.

- Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning

- Går du studiespesialiserende kan du på både VG1, VG2 og VG3 velge programfag toppidrett/breddeidrett fitness.